Gmina Mieszkowice bierze udział w projekcie „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Fundacją Pod Aniołem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Na terenie rewitalizowanym powstanie 6 inicjatyw służących poprawie życia mieszkańców. Obecnie tworzą się grupy inicjatywne na czele z liderami.  Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Mieszkowice na lata 2017-2023 obszar rewitalizacji obejmuje ulice w Mieszkowicach: 1 Maja, Mickiewicza, 11 Listopada, Chopina, Graniczna, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Słowackiego, Kamienna, Kościelna, Ogrodowa, Plac Wolności, Rycerska, Kościuszki, Zaułek Wileński, Poniatowskiego, Techników.

Ulotka