Podczas spotkań z grupami inicjatywnymi poruszano problemy jakie występują na obszarze rewitalizowanym, sporządzono mapę z zasobami występującymi na tym terenie.

Dzięki temu zaproponowano wiele projektów służących poprawie życia mieszkańców, m.in.: powstanie placu zabaw, siłowni zewnętrznych, szkolenie „pierwsza pomoc”, tablice informacyjne, kino letnie.