W tegorocznej edycji konkursu marszałka województwa zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” wsparcie w wysokości 10 tys. złotych powędruje do Gminy Mieszkowice. Wśród nagrodzonych jest Sołectwo Zielin. Dzięki pozyskanym środkom oświetlenie uliczne uzupełnione zostanie nową lampą solarną.

Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego została podpisana 2 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Na uroczyste podpisanie umowy przybyli Burmistrz Mieszkowic, Skarbnik Gminy Mieszkowice oraz Sołtys Sołectwa Zielin.