W dniu 05.07.2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 w Mieszkowicach zarejestrowała trzech kandydatów, którzy ubiegają się o mandat do Izby Rolniczej, tj.:

1. Daćko Jan Rafał
2. Glińska Anna Katarzyna
3. Maziar Mirosław

Mandat do Izby Rolniczej otrzymają dwie kandydatury, które zdobędą największą liczbę głosów. Głosowanie odbędzie się w dniu 28.07.2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach w godz. od 8:00 do 18:00. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkich, którzy płacą podatek rolny i znajdują się na liście wyborczej.

Komisji Okręgowej Nr 5/Grn w Mieszkowicach

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Chodyniecka Helena