Zwołuję Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice,  które odbędzie się w  dniu 14 marca 2018 roku o godz. 16.00 – II termin 14 marca 2018 roku o godz. 16.10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, z następującym projektem porządku zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór członków Zarządu Osiedla Mieszkowice z uwagi na złożone rezygnacje:
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  3. zapoznanie z zasadami głosowania,
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. stwierdzenie wyboru członków Zarządu Osiedla Mieszkowice - przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór.
 4. Zamknięcie zebrania.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Stanisława Michalska