26 października 2019 roku na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK odbyło się uroczyste otwarcie nowych urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw.  Spotkanie przygotowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej i Grupy Inicjatywne.

Słoneczna pogoda zebrała na plac wielu chętnych. Były konkursy, zabawy, domowe wypieki, pieczenie kiełbasek na ognisku. Uczestnicy konkursów otrzymali drobne upominki. Dla przypomnienia urządzenia zabawowe (huśtawki, karuzelę, ławeczki, sprężynowce) zrealizowała Grupa Inicjatywna i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej w ramach projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

TMZM i Grupy Inicjatywne serdecznie dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

 Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu

 Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K103/18-00.