Zakończono prace związane z  przebudową drogi wojewódzkiej 126 na odcinku Stare Łysogórki – Gozdowice. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni drogi. Całkowita wartość zadania to ok. 900 000 złotych.

Głównym inwestorem tego drogowego przedsięwzięcia było Województwo Zachodniopomorskie. Swój wkład finansowy w rozbudowę tej trasy miała również gmina Mieszkowice. Samorządowcy przekazali na ten cel 100 000 zł.