8 listopada br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach odbyła się Wieczornica Listopadowa. Spotkanie rozpoczęło się od promocji publikacji pokonferencyjnej pt. „Nadodrzańskie spotkania z historią 2019”.

Wydana książka to owoc polsko-niemieckiej konferencji naukowej, która zorganizowana została przez Gminę Mieszkowice w ramach projektu pn.: Organizacja Polsko- Niemieckiej Konferencji Naukowej „Nadodrzańskie spotkania z historią 2019”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Podczas wieczornicy mieliśmy okazje również wysłuchać wspomnień Pana Mariana Rostkowskiego, kresowiaka, najstarszego szewca w naszym regionie i najprawdopodobniej jednego z najstarszych w Polsce. Rozmowę poprowadził znany regionalista Pan Andrzej Krywalewicz. Kolejnym punktem spotkania był montaż słowno-muzyczny pt. „Pieśń uszła cało”. Na scenie w repertuarze patriotycznym zaprezentował się zespół Sami Swoi oraz dzieci i młodzież z gminy Mieszkowice. Występy muzyczne przeplatane były wydarzeniami historycznymi, które rozegrały się w 1918 r. Spotkanie to było okazją do radosnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.