Uroczystości 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną o godz. 11:30 przez księdza wikarego Damiana Atamana, w kościele parafialnym w Mieszkowicach.

Po mszy, przedstawiciele władz gminy, powiatu, Wojska Polskiego, delegacje szkół i jednostek podległych gminie oraz mieszkańcy w asyście Kompanii Honorowej 5 Pułku Inżynieryjnego, wystawionej przez żołnierzy 1 batalionu inżynieryjnego z Szczecin-Podjuchy udali się na Cmentarz Komunalny w Mieszkowicach. Tam, przy pamiątkowym obelisku „Bohaterom-Polakom, którzy poświęcili wiele, aby ocalić wszystko” odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Pan Zbigniew Kmiecik, który rozpoczął od uczczenia minutą ciszy zmarłego Pana Henryka Rzepczaka. Podczas uroczystości odmówiono modlitwę za zmarłych, odczytano Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. Następnie złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów, zapalono znicze oraz odśpiewano „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”. Burmistrz Mieszkowic Pan Andrzej Salwa podziękował wszystkim obecnym za przybycie.