Burmistrz Mieszkowic
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska

Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy
ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych