Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert
Wzór oferty - załącznik 1
do rozporządzenia 2019
 
Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Mieszkowic z dnia
08 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2020 roku
Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert w 2020 roku