Koronawirus

Poniżej szereg informacji dot. naszego województwa:

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 


06.04.2020 r.


Informacja z dnia 25.03.2020

Decyzja Wojewody z dn.25.03.2020 r żłobki kluby

Gmina Mieszkowice w odniesieniu do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  ( Dz. U. 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podjęła współpracę oraz wykonuje zalecenia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie. Jesteśmy w ciągłej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, służbami medycznymi oraz mundurowymi.

Zgodnie z wytycznymi zostało wyznaczone miejsce kwarantanny zbiorowej w naszej gminie. Ośrodek Pomocy Społecznej jest w kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy, nieprzerwanie świadczone są usługi opiekuńcze, wydawane decyzje celowe oraz inne świadczenia takie jak 500+ oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego.

Do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawieszone zostały zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych. Szkoły zgodnie z komunikatem Kuratora Oświaty ze Szczecina dostosowują się do wytycznych  odnośnie zasad zdalnego nauczania. Na stronach internetowych poszczególnych szkół w naszym regionie można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie prowadzonych zajęć.

 

Osoby potrzebujące wsparcia, przebywające na kwarantannie mogą korzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Gryfinie.

Sekretariat Poradni w Gryfinie czynny jest w godzinach 8:00 – 12:00
Kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem w godzinach 8:00 - 15:00

Z filią Poradni w Chojnie proszę kontaktować się telefonicznie 91 431-28-29

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie od 18 marca 2020 uruchomiła codzienne dyżury psychologów i innych specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego.

w godzinach 8:00 – 15:00 tel. 91 416-27-37

w godzinach 15:00 – 19:00 tel. 798-640-714 lub mailowo gryfino@pppgryfino.pl

Urząd Miejski w Mieszkowicach wprowadził system pracy zapewniający  ciągłość jednostkom naszej gminy.

 


WAŻNE TELEFONY !!!

W SYTUACJACH BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH
Z KORONAWIRUSEM

POWIATOWA STACJA SANITOARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W GRYFINIE ( SANEPID )

91 416-23-43, telefon alarmowy stacji: 694-493-763

W SYTUACJI INNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH

„CENTRUM MEDYCZNE”

91 414 54 60

„PRZYCHODNIA RODZINNA”

91 414 52 27

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ

800 190 590

INFOLINIA W SPRAWIE PRZEKRACZANIA GRANIC

+ 48 22 523 88 80

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W GRYFINIE

91 404 50 00

ZUS (KORONAWIRUS A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ )

+ 22 560 16 00

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

91 46 66 932

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL. ŁUŻYCKA 91,74-100 GRYFINO

91 416 27 37

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA FILIA W CHOJNIE

UL. DWORCOWA 1

91 431 28 29

 www.pppgryfino.pl


Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy!

 

Z uwagi na dynamicznie rozwijająca się sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, interesantów prosimy o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@mieszkowice.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

 

Sekretariat / fax.                                                       91 46 66 900 / 91 41 45 031

Urząd Stanu Cywilnego                                           91 46 66 923

Dowody Osobiste                                                     91 46 66 922

Działalność gospodarcza / zezwolenia na alkohol   91 46 66 938

Podatki                                                                      91 46 66 919 / 91 46 66 920

Gospodarka Odpadami                                             91 46 66 906

Gospodarka przestrzenna / Ochrona środowiska     91 46 66 925

Obsługa Organów Gminy                                        91 46 66 929

Fundusze Unijne / Promocja                                    91 46 66 939

Obrona Cywilna / Zarządzanie Kryzysowe             91 46 66 932

Biblioteka Miejska                                                   91 46 66 936

Ośrodek Pomocy Społecznej                                   91 46 66 935


Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej:

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie: 

https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/
Ministerstwo Zdrowia:  Koronawirus – co musisz wiedzieć? 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


INFORMACJE

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  
i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym).
Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 

 

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj
o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Ministerstwo Sprawiedliwości - Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

Informacje od Wojewody Zachodniopomorskiego

Wojewoda Zachodniopomorski - dot. czasowego zawieszenia działalności
Zarządzenie nr 80 Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zawieszenia imprez

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w Kraju dotyczącą zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 w wyniku zarażenia koronawiusem (SARS-CoV-2) zwracamy się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy Państwa instytucją i Wydziałem PROW, jeśli nie jest to konieczne. We wszelkich sprawach związanych z obsługą wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i innych realizowanych w WPROW prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Wydziału, którzy służą jak zawsze pomocą i wsparciem merytorycznym.   

Jednocześnie prosimy o dostarczanie wszelkiej korespondencji związanej z obsługą wniosków rozpatrywanych w ramach PROW za pośrednictwem operatora pocztowego a tylko w sytuacji niezbędnej konieczności do dostarczenia osobistego.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Biuro Projektów PROW

Pozdrawiam,
Michał Łyszyk
Kierownik


Dzień dobry.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem w Polsce informuję, że zaplanowane na dzień 17 marca br. spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, poświęcone konkursom i inicjatywom skierowanym do obszarów wiejskich, zostało ODWOŁANE.

________________________

Monika Baczyńska-Padjasek
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
tel. 91 404 50 00 w. 223


Informacje od PSSE w Gryfinie
Koronawirus plakat
Koronawirus plakat język angielski
Koronawirus plakat język niemiecki
Koronawirus plakat język ukraiński
Kwarantanna
Dezynfekcja rąk
Plakat SENIORZY