Komunikat

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Urząd Miejski w Mieszkowicach apeluje o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

     Wszystkich mieszkańców gminy prosimy o załatwianie spraw z Urzędem Miejskim w pierwszej kolejności  telefonicznie lub drogą mailową.

Urząd Miejski w Mieszkowicach:

Tel: 91 4 666 900

e-mail: gmina@mieszkowice.pl

  

    Prosimy, aby w miarę możliwości rezygnować z osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim. Jeśli sprawy nie są pilne lepiej odłożyć je na inny, bardziej dogodny moment.
 

    Zmniejszenie intensywności bezpośrednich kontaktów w placówkach użyteczności publicznej jakimi są Urząd Miejski, przyczyni się do ograniczenia możliwości  potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa na terenie naszej gminy.