Zarząd Koła Łowieckiego „Knieja”  Witnica informuje, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła powołano nowy zarząd w składzie:

Paweł Bielawski - prezesa Tel 500 287 294
Marek Mazurkiewicz - łowczy Tel 508 547 141
Marcin Sobczyński - skarbnik Tel 517 344 305
Tomasz Noga członek zarządu Tel 506 023 511
Mateusz Szylin - sekretarz Tel 663 913 145

 

               Adres korespondencyjny Koła Łowieckiego ,,Knieja’’ w  Witnicy uległ zmianie. Obecny Adres to: Mateusz Szylin, Warnice 58, 74-311 Różańsko.
Adres i miejsce zgłaszania szkód łowieckich bez zmian – Dybza  Andrzej
 Zielin ul. Witosa 52 74-505 Mieszkowice Tel.693255090

Adres a-mail-kolo.knieja@interia.pl

Za Zarząd

Sekretarz Mateusz Szylin

Zarząd Koła Łowieckiego „Knieja”  Witnica informuje