14 kwietnia 2020 roku Gmina Mieszkowice podpisała umowy dotacyjne w ramach pilotażowego projektu Zachodniopomorski Program Antysmogowy realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

 

Budżet pilotażowego Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii. Kwota wsparcia, z którego będziemy mogli skorzystać w ramach tego działania wynosi 160 350,00 zł.

Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. Kwota wsparcia, z którego będziemy mogli skorzystać w ramach tego działania wynosi 1 204 125,00 zł.

Umowę w imieniu gminy podpisali: Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa oraz Skarbnik Gminy Bożena Misiewicz.