Zapraszamy mieszkańców gminy Mieszkowice do składania wniosków o przyznanie grantu na termomodernizację budynków mieszkalnych w związku z dofinansowaniem projektu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Mieszkowice - termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Nazwa dokumentu Pobierz plik:
Zgłoszenie
Załącznik do zgłoszenia
Rozliczenie
Wzór umowy grantowej
Załącznik do wzoru umowy grantowej
Regulamin Antysmogowy na poziomie gminy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Uchwala Nr XXXV/540/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Rozporządzenie komisji UE