Gmina Mieszkowice bierze udział w projekcie „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Fundacją Pod Aniołem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. W efekcie powstało 6 grup inicjatywnych. Każda grupa ma do zrealizowania jedną inicjatywę. Dotychczas, dzięki środkom finansowym w ramach projektu zrealizowano 3 inicjatywy po 18.000 zł:

  1. rozbudowano plac zabaw na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK- lider- p. Stanisława Michalska,
  2. zamontowano siłownię zewnętrzną przy ul. Kusocińskiego- lider- p. Krzysztof Fira
  3. zakupiono mobilny zestaw edukacyjny dla strażaków OSP w Mieszkowicach- lider - p. Aleksander Kokiel.

Animatorem lokalnym jest p. Agnieszka Ruchniak.