Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.06.2020 r., znak: IR-2.7160.35.2020.KS, dotyczący zasad i trybu oszacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia w bieżącym roku zjawiska suszy

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.06.2020 r., znak: IR-2.7160.35.2020.KS, dotyczący zasad i trybu oszacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia w bieżącym roku zjawiska suszy