Ogłoszenie nr 554718-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieszkowicach : Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP MIESZKOWICE

Termin składania ofert do dnia 09 lipca 2020, godzina: 10:00

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 oferta
Zał. nr 2 oświadczenia wykonawcy
Zał. nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 4 wzór umowy
Zał. nr 5 zobowiązania podmiotu trzeciego
Zał. nr 6 grupa kapitałowa
Zał. nr 7 lista podmiotów grupy kapitałowej
Zał. nr 8 oświadczenie podwykonawcy
Zał. nr 9 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 10 wykaz dostaw
Zał. nr 11 oświadczenie RODO
Odpowiedzi na pytania

 

Stary wysłużony wóz gaśniczy IVECO MAGIRUS (rok prod. 1980, pojemność zbiornika na wodę 1600 litrów)