24.07.2020 roku na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK odbyła się impreza na zakończenie projektu, dofinansowanego ze środków UE  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach projektu pn.” Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

Udział w niej wzięli mieszkańcy obszarów rewitalizowanych. W tym dniu zorganizowano:

- animacje dla najmłodszych,

- konkursy dla mieszkańców,

- zawody na nowo zakupionym sprzęcie mobilnym,

- mecz piłki wodnej,

- pieczenie kiełbasek,

- kawiarenkę pod chmurką.

W realizację projektu zaangażowali się strażacy z OSP Mieszkowice,  członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej i grupa inicjatywna z liderem – Aleksandrem Koklem oraz MGOK Mieszkowice, Zarząd Osiedla Mieszkowice i Rada Sołecka.

Piękna pogoda spowodowała, że mieszkańcy licznie przybyli na spotkanie i mamy nadzieję dobrze się bawili.