podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Obwieszczenie PZŚ
Announcement_EMP

Więcej informacji pod linkiem:
http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/14/obwieszczenie-o-upublicznieniu-pzs-dla-zadania-1b2/