Sekretarz Teresa Hryniewicz
Telefon: (0-91) 46-66-914
Fax: (0-91) 41-45-031
E-mail: sekretarz@mieszkowice.pl

Przyjmowanie interesantów:

Sekretarz przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14:00 pokój nr 16