Ogłoszenie

06 marca 2018

Burmistrz Mieszkowic informuje, że przeprowadzona zostanie zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków i opakowań po lekach, opakowań po chemikaliach, (farby), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.

czytaj więcej

Mieszkowice otrzymały nowy ambulans

06 marca 2018

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zakupiła w tym roku, z własnych funduszy 8 najnowocześniejszych ambulansów ratunkowych. Jeden z ambulansów trafił do Mieszkowic. 6 marca 2018 roku miało miejsce uroczyste przekazanie nowo zakupionego auta.

czytaj więcej

Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził wniosek

06 marca 2018

22 lutego 2018 roku Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził wniosek pn. VI Polsko - niemiecka konferencja naukowa „Nadodrzańskie spotkania z historią 2018”. Na jego realizację zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 9 069,92 Euro przy całkowitej wartości kosztów projektu 10 670,50 Euro.

czytaj więcej

Ogłoszenie

06 marca 2018

Zwołuję Zebranie Mieszkańców Osiedla Mieszkowice,  które odbędzie się w  dniu 14 marca 2018 roku o godz. 16.00 – II termin 14 marca 2018 roku o godz. 16.10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, z następującym projektem porządku zebrania:

czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru

01 marca 2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
KANDYDATA DO PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH

STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNYCH I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
W REFERACIE OBSŁUGI ORGANÓW GMINY

czytaj więcej