Mieszkowice pięknieją - podsumowanie projektu

20 listopada 2020

W kręgu Mieszkowickich legend i starych pocztówek” to ostatnie w tym roku zadanie zrealizowane przez grupy inicjatywne w ramach projektu pn. ”Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

czytaj więcej

Poszukiwacze zaginionych inicjatyw

03 sierpnia 2020

31.07.2020 roku przy stadionie Mieszko w Mieszkowicach odbyła się impreza podsumowująca projekt polegający na budowie siłowni zewnętrznej, dofinansowany ze środków UE  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach projektu pn.” Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Imprezę rozpoczął marsz Nordic Walking po ogrodzie dendrologicznym Nadleśnictwa Mieszkowice.

czytaj więcej

Spotkanie animacyjne 2020

27 lipca 2020

24.07.2020 roku na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK odbyła się impreza na zakończenie projektu, dofinansowanego ze środków UE  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach projektu pn.” Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

czytaj więcej

Strefa aktywności w Mieszkowicach

23 lipca 2020

 

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie podsumowujące projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"

 

czytaj więcej

Pierwszy projekt Grup Inicjatywnych zrealizowany!

28 października 2019

26 października 2019 roku na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK odbyło się uroczyste otwarcie nowych urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw.  Spotkanie przygotowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej i Grupy Inicjatywne.

czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie

18 października 2019

18 października 2019 roku na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw. Wcześniej teren został przygotowany pod montaż przez Grupy Inicjatywne (wyrównanie terenu, wygrabianie liści). Rodziców z dziećmi zapraszamy na uroczyste otwarcie, które odbędzie się w sobotę, 26 października 2019 r. o godzinie 15.00. W programie przewidziane gry i zabawy ruchowe, słodki poczęstunek, ognisko.

czytaj więcej

Rewitalizacja Społeczna

11 lipca 2019

1 stycznia 2019 roku ruszyło wyjątkowe przedsięwzięcie obejmujące działania rewitalizacyjne i animację społeczną wokół dobra wspólnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

czytaj więcej