W kręgu Mieszkowickich legend i starych pocztówek” to ostatnie w tym roku zadanie zrealizowane przez grupy inicjatywne w ramach projektu pn. ”Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

W ramach projektu zamontowano na terenie Mieszkowic tablice ze starymi zdjęciami pocztówek i kodami QR. Dzięki uprzejmości Pana Marcina Siwaka, mieszkańcy oraz turyści będą mogli zobaczyć, jak wyglądały niegdyś poszczególne miejsca dzisiejszych Mieszkowic. Dodatkowo na tablicach umieszczone zostały kody QR z informacji pochodzącymi z książki autorstwa B. Woźniak pt. „Mieszkowice”. W przyszłości kody QR mogą zostać wykorzystane na przykład w grze miejskiej. 

W ramach zadania przed Urzędem Miejskich ulokowano także dwie figury niedźwiadków, które występują w herbie miasta. Podziękowania za ich wyrzeźbienie kierujemy w stronę Pana Tadeusza Grajka z Zielina, natomiast dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice za podarowanie drewna. Serdecznie dziękujemy także prezesowi i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach za przewiezienie niedźwiadków, montaż i zakup drzewka oraz dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej, dzięki, któremu mogliśmy zrealizować inicjatywę.

Lider projektu - Michał Dworczyk wraz z grupą inicjatywną.