Komunikat Burmistrza Mieszkowic

16 października 2018

INFORMACJA
w sprawie dowozów do lokali wyborczych
w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborem Burmistrza Mieszkowic
zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

czytaj więcej

Wyniki konsultacji

18 października 2018

Wyniki konsultacji projektu uchwały rady w sprawie Programu
współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

czytaj więcej

Zapraszamy na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej

16 października 2018

Zapraszamy na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 13.00
w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach  ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

czytaj więcej