Gmina Mieszkowice otrzymała dotację

29 maja 2020

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ogłosił wyniki naboru na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego planowane w 2020 r. 

czytaj więcej

ZODR Barzkowice informuje

29 maja 2020

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pragnie przekazać Państwu informacje nt postępu prac nad zmianą sposobu szacowania strat spowodowanych suszą.

czytaj więcej