Mieszkowice pięknieją - podsumowanie projektu

20 listopada 2020

W kręgu Mieszkowickich legend i starych pocztówek” to ostatnie w tym roku zadanie zrealizowane przez grupy inicjatywne w ramach projektu pn. ”Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

czytaj więcej

Zakończyły się prace remontowe - MGOK w Mieszkowicach

20 listopada 2020

Zakończyły się prace remontowe w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” pn. „Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach”.

czytaj więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii - informuje

20 listopada 2020

Rozporządzenie Nr 12/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż drogi krajowej S3 na obszarze powiatu myśliborskiego, powiatu pyrzyckiego, powiatu gryfińskiego oraz Miasta Szczecin.

czytaj więcej