Obwieszczenie

16 stycznia 2020

Obwieszczenie
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 16 stycznia 2020 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim
w 2020 roku

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

16 stycznia 2020

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1986) Burmistrz Mieszkowic zaprasza do złożenia oferty cenowej na niżej opisany przedmiot zamówienia pn. „Kompleksowa obsługa kominiarska budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Mieszkowice”

czytaj więcej

Informacja

10 stycznia 2020

Od 1 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

czytaj więcej

Inspekcja weterynaryjna informuje

10 stycznia 2020

W związku z sytuacją epizootyczną związana z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, podtypu H5N8 na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie prosi o rozpowszechnienie wśród rolników, za pośrednictwem sołectw oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o chorobie.

czytaj więcej