ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY - ANKIETA

26 czerwca 2019

 

Gmina Mieszkowice zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

 

czytaj więcej

Informacja

25 czerwca 2019

Z uwagi na utrzymujące się upały Urząd Miejski w Mieszkowicach w dniach

od 25 czerwca do 28 czerwca 2019 r.

czynny będzie w godzinach od 7.00 do 13.00

 

czytaj więcej

Wybory ławników kadencja 2020-2023

30 maja 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693)

czytaj więcej