Informacja

24 maja 2024

Uprzejmie informujemy że 27 maja 2024 r.  
Urząd Miejski w Mieszkowicach
będzie czynny 
w godzinach od 08:00 do 15:00

czytaj więcej

Regulamin wpisu do Księgi Sukcesów dla mieszkańców Mieszkowic i Sołectwa Plany

22 maja 2024

Wpisu do Księgi dokonuje się raz w roku podczas Mieszkowickich Dni Przyjaźni i Kultury za niecodzienne, wyjątkowe, wykraczające daleko
poza przeciętne wyniki przedsięwzięć, osiągnięte w roku poprzednim w następujących dziedzinach : edukacji, przedsiębiorczości, działalności społecznej nie związanej z wykonywaną praca zawodową, kultury, sportu, zachowania bohaterskie oraz innych dziedzin nie ujętych w regulaminie dających podstawę do
wpisu.

czytaj więcej

Zasady przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Mieszkowice"

22 maja 2024

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice" może być przyznawane zarówno mieszkańcom Gminy Mieszkowice jak i osobom spoza gminy za szczególne zasługi w zakresie rozwoju gminy w obszarze działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające i promujące gminę.

czytaj więcej