Spotkanie Rewitalizacyjne

10 kwietnia 2019

Podczas spotkań z grupami inicjatywnymi poruszano problemy jakie występują na obszarze rewitalizowanym, sporządzono mapę z zasobami występującymi na tym terenie.

czytaj więcej

Trening uruchamiania syren alarmowych

08 kwietnia 2019

Burmistrz Mieszkowic informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 o godzinie 841 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie Gminy Mieszkowice na czas jednej minuty. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie gminy.

czytaj więcej

Informacja

05 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

Na podstawie §17 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Edu­kacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegó­łowych warunków i sposobu prżeprowadzania egzaminu gim­nazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 oraz z 2017 r. poz. 2112 z późniejszymi zmianami), a także na pod­stawie §16 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo­wej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

czytaj więcej