Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie

29 stycznia 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900100 z poźn. zm.) oraz §1 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie

29 stycznia 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z poźn. zm.) oraz §1 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

czytaj więcej

Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Troszynie

13 października 2023

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest Ślubowanie Pierwszoklasistów. Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Uczniowie po sześciu tygodniach nauki poznali szkołę, jej zwyczaje, zdobyli nowe wiadomości i umiejętności. 13 października 2023 r. pierwszoklasiści w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanie.

czytaj więcej