Informacja

05 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

Na podstawie §17 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Edu­kacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegó­łowych warunków i sposobu prżeprowadzania egzaminu gim­nazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 oraz z 2017 r. poz. 2112 z późniejszymi zmianami), a także na pod­stawie §16 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo­wej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

czytaj więcej

Koszykarki z Mieszkowic pierwsze w powiecie

25 lutego 2019

21 lutego br. w Trzcińsku-Zdroju rozegrano Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt. Zwycięstwo w tych zawodach odniosła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach, która wygrała w nich wszystkie mecze i zakwalifikowała się do ćwierćfinałów na szczeblu województwa. Gratulujemy naszym zawodniczkom i opiekunowi zespołu Zygmuntowi Butrynowskiemu.

R. Rzepczak

czytaj więcej