plakat NOWEFIO

4 marca ogłoszony został otwarty konkurs ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Nabór ofert trwa do 29 marca 2021 roku, do godziny 14:00.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych . Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Program obejmuje pięć priorytetów:

  1. Priorytet 1 Mikro inicjatywy;
  2. Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego;
  3. Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym;
  4. Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich;
  5. Priorytet 5 Pomoc techniczna.

Organizacje z naszej gminy są promowane przede wszystkim w Priorytetach 2 i 3.

Budżet programu wynosi aktualnie aż 80 mln złotych rocznie.

 

Najważniejsze informacje:

- jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3 oraz priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty),

- nabór ofert trwa od 8 do 29 marca 2021 roku, do godziny 14:00,

- projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023,

- wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/

Szczegółowe pytania można kierować pod numerem telefonu 601 901 285, w dniach 8-29 marca 2021 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00), lub poprzez email: fio@niw.gov.pl