INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Zespole Obsługi Szkół ul. Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice
na stanowisko: referent do spraw płac

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Aleksandra Rosiak

zam. 74-505 Mieszkowice

Uzasadnienie:

Pani Aleksandra Rosiak  w wyniku przeprowadzonego naboru uzyskała jednogłośnie poparcie komisji konkursowej. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się pełną wiedzą  oraz znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem oraz posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Mieszkowice 06.03.2018 r.

Dyrektor
Zespołu Obsługi Szkół
Maria Paszko- Żuk