OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej
w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej