Gmina Mieszkowice pozyskała specjalną aplikację do weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadaniem aplikacji będzie odnalezienie osób, które mimo że mieszkają na terenie gminy, nie zostały zgłoszone do opłaty za odpady.

System porówna informacje dotyczące mieszkańców, które pochodzą z różnych baz danych prowadzonych przez jednostki urzędu i podmioty współpracujące, np.: ewidencji ludności, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, przedszkola, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Mieszkańcy, którzy zostaną odnalezieni dzięki aplikacji, będą zobowiązani do uregulowania opłat za śmieci wraz z odsetkami nawet do 5 lat wstecz.
Dlatego zachęcamy właścicieli nieruchomości jednorodzinnych do zaktualizowania liczby osób zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych zanim system wyłapie nieprawidłowości. Aby to zrobić należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach - pokój nr 2 - na parterze (nr tel. do kontaktu: 914666906) i złożyć nową deklarację na aktualnie zamieszkującą liczbę osób. Mieszkańcy bloków powinni zgłaszać się do Zarządców/Administratorów nieruchomości.

Formalności trzeba dopełnić do 15 września 2021 r., po tym czasie aplikacja wychwyci nieprawidłowości. Wówczas właściciel nieruchomości, który podał nieprawdziwe dane może zostać ukarany zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pismo Burmistrza odnośnie odpadów komunalnych