Szanowni Państwo

W ramach dotychczasowych prac dotyczących aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim pod kierownictwem Wicewojewody Zachodniopomorskiego Pana Marka Subocza opracował zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. obejmujący diagnozę, prognozę trendów rozwojowych oraz kierunki interwencji.

Chcielibyśmy za Państwa pośrednictwem poinformować szerokie grono zainteresowanych odbiorców: rolników' oraz mieszkańców obszarów wiejskich o prowadzonych konsultacjach społecznych.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące tworzonej strategii województwa zachodniopomorskiego można zgłaszać za pośrednictwem strony : www.zodr.pl w zakładce „Strategia, wieś i rolnictwo” w panelu pn. „Konsultacje społeczne”.

Z poważaniem
Dyrektor
mgr inż Adam Kalinowski