zdj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2022 obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy.

 

Uprawnionymi do składania wniosku są jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego oraz ochotnicze straże pożarne.

 

Możliwość dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 30 000,00 zł lub w formie pożyczki, uwzględniając, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (w zależności od lokalizacji Wnioskodawcy zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 Regulaminu), w terminie od 3 stycznia do 4 marca 2022 r.

 

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 500.000,00 zł

 

WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU: https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/program-remiza/o-programie/