Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie przekazuje wykaz osób uprawnionych do ubojów zwierząt na użytek własny w powiecie gryfińskim. Osoby te spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju (Dz.U.2004 nr 205 poz.2102 z późn. zmian.).

Jednocześnie proszę o udostępnienie listy w sposób zwyczajowo przejęty na terenie gminy.

  1. Cezary Szczupak - 783 294 720
  2. Andrzej Cichowski - 509 307 412
  3. Waldemar Bińkowski - 606 224 545
  4. Radosław Szynkowski - (91) 416 76 69
  5. Krzysztof Kulig - 606 377 118

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie
lek. wet. Hubert Gumowski