zdj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w roku 2022 w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wnioski o dofinansowanie mogą składać tylko OSP znajdujące się na „Liście OSP rekomendowanych przez KWP PSP w Szczecinie do dofinansowania w 2022 roku”.

WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU:
https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/program-maly-strazak/o-programie/