jedzenie

Do Mieszkowic dotarła kolejna partia żywności. Szczególne podziękowania dla Pani Elżbiety Nazimek i jej pracowników oraz dla mieszkańców Mieszkowic.