Dnia 5 grudnia 2017 roku Gmina Mieszkowice podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn: „Wesołe przedszkole w Mieszkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1.09 2017 r. do 31.08.2018 r. projektem objęte jest  Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach.

Cel projektu- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 344 250,00 zł. W związku z tym z dniem 1.09.2017 r. została utworzona dodatkowa grupa przedszkolna dla dzieci 3-4- letnich. Dostępna liczba miejsc 25. Obecnie do grupy uczęszcza 25 dzieci.

W ramach projektu rozszerzono ofertę  o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Katalog dodatkowych zajęć to: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rytmiczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole jest przyjazne każdemu wychowankowi, dba o rozwój jego zainteresowań poprzez indywidualne podejście, zrozumienie potrzeb i problemów. Pozwala to na odnoszenie sukcesów na miarę możliwości każdego z podopiecznych.

Dyrektor przedszkola i pracownicy starają się, aby każde dziecko miło i bezpiecznie spędzało czas w placówce.

Grażyna Rzepka
Dyrektor
Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach