Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Mieszkowice

– stan na dzień 31.12.2022 r. Liczba złożonych wniosków: 79 Liczba zawartych umów: 61 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 35 Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy: 518 845,91 zł www.czystepowietrze.gov.pl