Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że rozpoczęła się jubileuszowa XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczny wypadków i chorób zawodowych rolników.

W konkursie:

  • mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcją działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden właściciel)
  • nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego w kraju
  • nie mogą uczestniczyć zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres 5 lat
  • nie mogą brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapie wojewódzkim na miejscach I-III - przez okres 2 lat

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym w Koszalinie lub w podległych Placówkach Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r.

Ważne terminy: 
21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Szczegóły na stronie:

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (krus.gov.pl)