Rusza wojewódzki etap konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest wyłonienie najciekawszego projektu zrealizowanego na Pomorzu Zachodnim i sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2023 r.

Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody finansowe:

I miejsce – 7 tys. zł, II miejsce 5 tys. zł., III miejsce 3 tys. zł.

Laureat I miejsca będzie nominowany do etapu ogólnopolskiego konkursu prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Szczegóły konkursu na stronie:

Konkurs Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa | Wydział Rolnictwa i Rybactwa (wzp.pl)