Ruszyła II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich - ,,Natura od Kuchni"

Także i w tym roku Lasy Państwowe będą współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. 

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2023 r.

Szczegóły na stronie:

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych - Lasy Państwowe