W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach odbyło się spotkanie robocze Rady Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele Starostwa Gryfińskiego, Gminy Moryń, Gminy Widuchowa,
Gminy Cedynia.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego celów Partnerstwa i listy projektów.