Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego. Wnioski wraz z kompletem załączników składać można w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4)
do 12 kwietnia 2023 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki pod nr telefonu 91 404 50 00 w. 223.

Szczegóły znajda Państwo w poniższym linku:

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach - Starostwo Powiatowe w Gryfinie (gryfino.powiat.pl)