INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
KANDYDATA DO PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIESZKOWICACH

STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNYCH I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
W REFERACIE OBSŁUGI ORGANÓW GMINY

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy ds. organizacyjnych
i archiwum zakładowego w Referacie Obsługi Organów Gminy nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dnia 1 marca 2018 r. odbył się nabór na ww. stanowisko pracy. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr K/l/2018 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 lutego 2018 r. przeprowadziła sprawdzian pisemny, celem sprawdzenia wiadomości na temat znajomości przepisów określonych w ogłoszeniu o naborze. Konkurs został nierozstrzygnięty.

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa