Dobiegają końca prace zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków” współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.225.000,00 zł. Wykonawcą robót jest ATA TECHNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z Budzynia.
 

Do końca czerwca mają także potrwać prace polegające na budowie boisk szkolnych przy ul. Techników w Mieszkowicach. Dofinansowanie
w wysokości 2.265.720,71 zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą robót jest
GARDENIA SPORT Spółka z o.o. z Warszawy.