Uprzejmie informujemy o powstaniu nowej platformy eUsług w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach pod adresem: Publico - Interesant (mieszkowice.pl)

Informacje ogólne

Platforma eUsług Publico przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną. 

Aplikacja ta udostępnia obywatelom dane urzędowe oraz umożliwia sprawną komunikację pomiędzy interesantem i pracownikiem urzędu.

Platforma eUsług Publico daje możliwości interakcji interesantowi z wirtualnym biurem obsługi, gdzie uzyska on dostęp do usług realizowanych przez daną jednostkę z opcją złożenia dokumentów, zgodnych z dostępnymi i obsługiwanymi formularzami. Dodatkowo platforma jest połączona z systemami dziedzinowymi jednostek samorządowych, dzięki czemu umożliwia realizację płatności w ramach zobowiązań wynikających z podatków i innych opłat w zakresie oferowanych usług, a także dostęp do danych udostępnionych publicznie oraz danych ściśle powiązanych z zalogowanym interesantem. Aby mieszkańcy i interesanci nie przeoczyli aktualności oraz planowanych wydarzeń na terenie gminy, platforma daje możliwość zarządzania i dzielenia się tymi informacjami.

Ważne: Przy rejestracji profilem zaufanym (okno logowania - LOGOWANIE LOGIN.GOV.PL)  konto Użytkownika zostaje automatycznie powiązane z kontrahentem z systemu dziedzinowego Urzędu. W innym przypadku po rejestracji i aktywacji konta należy potwierdzić tożsamość odwiedzając Urząd Miejski w Mieszkowicach. Po dokonaniu tej czynności możliwe będzie korzystanie z modułu ePłatności.