INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Szczecinie II
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Mieszkowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje:


§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2.


§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.


§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
Anna Sienkiewicz