Uprzejmie informujemy, że zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 154/2022 Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 października 2022 r., prosimy o złożenie oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu, według wzoru określonego w załączniku. Oświadczenie należy złożyć do 31 października 2023 r.

Możliwości złożenia oświadczenia:

1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach – w formie papierowej z odręcznym podpisem

2) drogą elektroniczną opatrzone podpisanym podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym na adres email: gmina@mieszkowice.pl, skrzynka podawcza: /ji3m439kt4/SkrytkaESP

Oświadczenie