Dzięki Państwa przychylności i życzliwości 14.11.2023 r. mogliśmy podjąć realizację jednego z priorytetowych celów Rady Rodziców jakim jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul. Techników w Mieszkowicach.

Środki na ten cel były gromadzone sukcesywnie od 2015 roku i po trudnym czasie pandemii udało się nadać im właściwy tor.

Na przełomie 2022/2023 roku Rada Rodziców we współpracy z organem prowadzącym podjęła decyzje o wytypowaniu miejsca pod inwestycję, które jako jedyne spełniało wymogi budowlane, a także nie kolidowało z wymogami stawianymi przez konserwatora zabytków. Następnie powstał projekt placu zabaw, którego pierwszy etap budowy mamy za sobą.

W imieniu Zarządów w latach 2015-2023 serdecznie dziękujemy Anna Iwan, Monika Piątek, Krzysztof Skowroński, Katarzyna Frankiewicz.